Innowacyjne pszczelarstwo – wyjazd studyjny

paź 26, 2021 | Aktualności, Brak kategorii

„To był niezwykle ciekawy wyjazd”, „Warto było to wszystko zobaczyć”,  to tylko niektóre z komentarzy jakie jako organizatorzy usłyszeliśmy po wyjeździe studyjnym pt.: „Innowacyjne pszczelarstwo”, co oczywiście nas niezmiernie cieszy.

Wyjazd studyjny odbył się w terminie 12-15 października. Celem operacji było stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grupy operacyjnej z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarce pasiecznej, zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wytwarzania miodów i produktów pszczelich.

Podczas trwania wyjazdu uczestnicy zwiedzili m.in. Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, gdzie także wysłuchali wykładu poprowadzonego przez dr hab. Małgorzatę Bieńkowską prof. IO dotyczącego zwalczania warrozy, która jest uważana za jedną z najgroźniejszych chorób pszczół. Uczestnicy wyjazdu wysłuchali także wykładów Adama Boguty na temat warunków prowadzenia pasieki i organizacji pasieki wędrownej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie, która jest producentem miodów, miodów pitnych oraz węzy. Miejsce to ma niezwykle bogatą historię, obecnie jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, który monitoruje jakość powstających produktów na każdym etapie. Atrakcją była degustacja produktów wytwarzanych w Spółdzielni.

Wyjazd nie mógł się odbyć bez odwiedzenia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, które jest jedynym takim miejscem w Polsce, jak i Europie. Niezwykle ciekawym miejscem okazał się Inkubator pszczelarstwa, który jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym i usługowym tworzącym oraz wdrażającym innowacyjne rozwiązania naukowe i techniczne w dziedzinie pszczelarstwa. Inkubator Pszczelarstwa umożliwia rolnikom i pszczelarzom wykonanie oraz sprzedaż własnych produktów na bazie miodu bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. W Inkubatorze uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr hab. Krzysztofa Olszewskiego prof. UP dotyczącego wychowu matek pszczelich.

Kolejnym wizytowanym miejscem była APILANDIA – Interaktywne Centrum Pszczelarstwa, które jest unikatowe w skali kraju. Uczestnicy wyjazdu podczas zwiedzania Centrum mieli możliwość skorzystania z profesjonalnych konsultacji dotyczących wyboru narzędzi i sprzętu pszczelarskiego do pracy w swoich pracowniach i pasiekach.

Podczas wizyt uczestnicy odwiedzili Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”, gdzie zwiedzili profesjonalne Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich zajmujące się badaniem parametrów fizykochemicznych oraz identyfikacją odmian miodów poprzez analizę pyłkową. Uczestnicy zostali oprowadzeni po obiektach należących do „Sądeckiego Bartnika” i mieli okazje zdegustować produktów przez nich wytwarzanych.

Wyjazd okazał się niezwykle interesujący i inspirujący. Zachęcił wielu pszczelarzy biorących udział w projekcie do wypróbowywania innowacyjnych rozwiązań w swoich pasiekach.

Aneta Ciborowska

Odsłony : 681
Skip to content