Innowacyjna metoda podsiewu traw z Bazydrill

paź 15, 2021 | Aktualności

Jak poprawić efektywność zasiewu użytków zielonych? Prezentacja innowacyjnej metody podsiewu traw odbyła się 28 września w hotelu Atlanta – Jeżewo Stare. Seminarium zrealizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, licznie zgromadziło, zainteresowanych tematem rolników. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z projektem „Bazydrill” wdrażającym tę innowację.

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski otwierając seminarium podkreślił znaczenie użytków zielonych w realiach województwa podlaskiego w kontekście nie tylko przyrodniczym ale również jako źródła cennej paszy dla wysoko rozwiniętego chowu bydła i produkcji mleka. Powitał wszystkich uczestników seminarium w tym szczególnie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój podlaskiego rolnictwa Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku Jadwigę Zabielską, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Andrzeja Pleszuka, Wójta gminy Zawady Krzysztofa Wądołowskiego, Dyrektora Oddziału w Zambrowie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Andrzeja Mioduszewskiego, przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i  Producentów Mleka Oddział Wschód, pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod przewodnictwem prof. Haliny Lipińskiej, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego z Końskowoli i Szepietowa.

Realizatorem projektu „Bazydrill” pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu” jest konsorcjum w składzie:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Agro inżynierii – Lider projektu,
  • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
  • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
  • Mechanika Maszyn i Urządzeń Zygmunt Babiński Kolonia Zawady
  • 6 rolników z województwa podlaskiego i lubelskiego

Założenia projektu i wstępne wyniki badań przedstawiła Prof. Halina Lipińska. Nowością są nie tylko rozwiązania techniczne siewnika, ale również dobór mieszanek traw z bobowatymi i ziołami poprawiającymi walory prozdrowotne pasz oraz wpływającymi na ochronę gleby i wody .Część wykładową uzupełnił Marcin Mierzejewski –specjalista ds. użytków zielonych prelekcją nt. „Zalety stosowania różnych metod podsiewu na użytkach zielonych”.

Rozwiązania techniczne prototypowego siewnika do podsiewu traw przedstawił Zygmunt Babiński – konstruktor, autor i wykonawca pomysłu. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę słuchaczy zwrócił na zespół wysiewający siewnika który pozwala na precyzyjne umieszczenie nasion w glebie, zastosowany wertykulator i wał poprawiający wschody nasion, oraz dodatkowe wyposażenie siewnika w aplikator nawozów sypkich i płynnych, pozwalające wykonać kilka zabiegów agrotechnicznych podczas jednego przejazdu (oszczędność paliwa czasu i energii).

Miłym akcentem seminarium było wystąpienie Wójta gminy Zawady, który podziękował wynalazcy Zygmuntowi Babińskiemu za promocję gminy i uhonorował go okolicznościową statuetką.

Seminarium zakończyło się lustracją pola, na którym wysiano mieszankę traw za pomocą innowacyjnego siewnika skonstruowanego przez Zygmunta Babińskiego .

Zbigniew Sokołowski

Odsłony : 456
Skip to content