Płatność dobrostanowa – złóż w terminie wymagane załączniki

paź 14, 2021 | Aktualności

Producenci rolni wnioskujący o dobrostan krów mlecznych – wypas, jak i również o dobrostan krów mamek oraz dobrostan owiec zobowiązani są złożyć do biur powiatowych ARiMR rejestry wypasu lub oświadczenia o wypasie w terminie od 16 października do 2 listopada 2021 r.

Rolnicy realizujący wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas powinni złożyć do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wersji elektronicznej rejestr wypasu, aby otrzymać wnioskowaną płatność. Natomiast oświadczenie o wypasie obowiązuje dla wariantu 2.3. dobrostan krów mamek i wariantu 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Rejestr wypasu i oświadczenie należy przekazać do ARiMR poprzez aplikację eWniosekPlus i dołączyć jako załącznik do zmiany do wniosku o płatność dobrostanową. Oświadczenie i rejestr wypasu można złożyć również poprzez platformę ePUAP lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy właściwego biura powiatowego ARiMR. Agencja płatnicza podkreśla, że wersja papierowa rejestru wypasu może być złożona tylko w sytuacji, gdy nie można jej dostarczyć w wersji elektronicznej, ze względu na braki technologiczne na dostarczenie załącznika. Niezłożenie rejestru i oświadczenia skutkuje odmową przyznania płatności dobrostanowej.

Płatność dobrostan krów mlecznych – wypas przysługuje rolnikowi który w swoim stadzie posiada krowy mleczne lub krowy kombinowane o kierunku użytkowania mlecznym. Zwierzęta są zarejestrowane w systemie IRZ i wypasane na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielone rośliny pastewne. Okres wypasu posiadanych wszystkich krów mlecznych powinien trwać co najmniej – 120 dni i przez co najmniej 6 godzin dziennie w okresie dla wniosków złożonych o przyznaje płatności dobrostanowej:

  • od dnia 1 kwietnia do 15 października tego roku dla wniosków złożonych przed 1 kwietniem,
  • natomiast dla wniosków złożonych po 1 kwietnia o przyznanie płatności dobrostanowej pierwszy dzień wypasu jest liczony od dnia złożenia wniosku do dnia 15 października tego roku.

Prawidłowo wypełniony rejestr wypasu zawiera informacje o ilości sztuk wypasanych krów mlecznych oraz ilość dni wypasu, również uwzględnia sprzedaż, padnięcie i kupno. Zdarzenia z brakiem możliwości wypasu krów mlecznych tj. choroba, wycielenie czy niekorzystne warunki atmosferyczne należy również odnotować w rejestrze wypasu.

Oświadczenie o wypasie dla wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek zawiera informacje o zapewnieniu wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania przez co najmniej 140 dni w okresie od 1 kwietnia do 15 października w zależności od terminu złożonego wniosku o przyznanie płatności.

Wnioskowanie o płatność dobrostanową w ramach wariantu 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach również wymaga złożenia oświadczenia zawierającego informację o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z gatunku owca domowa przez co najmniej 120 dni w okresie od 1 kwietnia lub od terminu złożenia wniosku do 15 października danego roku.

Grażyna Janicka
PZDR Augustów

Źrodło: www.arimr.gov.pl, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt”

Odsłony : 1901
Skip to content