Zmiany w działaniach PROW 2014 – 2020 wzmacniających przedsiębiorczość

sie 30, 2021 | Aktualności

Z miesiąca września i października odpowiednio na październik i listopad przesunięte są nabory wniosków na wsparcie przedsiębiorczości  na obszarach wiejskich, ale zmiany nie dotyczą tylko terminów …

Jak informuje MRiRW procedowana jest nowelizacja rozporządzenia dotyczącego poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą:

  • w operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór dla zakładów przetwórczych” objęcie wsparciem nowej grupy beneficjentów tj. duże firmy wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez-GMO) oraz przedsiębiorcy przetwarzający i wprowadzający do obrotu zioła. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tylko te grupy będą mogły być beneficjentami w tym typie operacji. Nowy termin naboru październik 2021
  • w operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór dla podmiotów rozpoczynających lub rozwijających działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)” zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia dla rolników prowadzących RHD z 100 tys. złotych do 200  złotych. Nowy termin naboru listopad 2021

Przesunięcie terminów naborów wynika z oczekiwania na oficjalną akceptację zmian PROW 2014-2020 przez Komisję Europejską. Nie uległ zmianie termin naboru wniosków w trzecim typie operacji wzmacniających przedsiębiorczość tj. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF” przewidziany na  listopad 2021 r.

Ryszard Żochowski

Odsłony : 267
Skip to content