Kolejne ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu grup producenckich

sie 30, 2021 | Aktualności

           Już tylko 70% produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, musi zostać sprzedanych do grupy przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem 90% członków grupy – to najistotniejsza zmiana w prawie dotyczącym grup producenckich.

Prezydent Andrzej Duda 14 sierpnia podpisał i już tylko na uprawomocnienie oczekuje nowela  ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w szybkim tempie przeszedł cały proces legislacyjny. Oprócz najistotniejszej zmiany dotyczącej poziomu obowiązkowej sprzedaży do grupy wprowadza szereg innych zmian porządkujących i doprecyzowujących niektóre dotychczas obowiązujące przepisy.

Główne zmiany w nowelizacji ustawy dotyczące grup producenckich to:

  • zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych do co najmniej 70% (dotychczas 80%), a obowiązek ten dotyczy co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie (dotychczas dotyczył wszystkich)
  • wydłużenie czasu na dokonywanie zmian w planie biznesowym. Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni przed zakończeniem danego roku funkcjonowania grupy (dotychczas 90 dni)
  • ustalenie 90-dniowego terminu na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
  • umożliwienie składania dokumentów w formie elektronicznej.
  • obowiązkowe dołączenie do wniosku o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów elektronicznej wersji planu biznesowego.
  • zwolnienie związków grup producentów rolnych z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.

Pozostałe zmiany dotyczą organizacji producenckich lub porządkują dotychczasowe zapisy.

Jak uzasadnia Ministerstwo zmiany w ustawie są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces  tworzenia grup tj. i przez same grupy producentów, a także przez podmioty prowadzące nadzór nad ich działalnością. Dzięki nowym przepisom, ma ulec zwiększeniu konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami. Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ryszard Żochowski

 

Odsłony : 271
Skip to content