Zaproszenie do udziału w konferencji „Innowacje w zakresie odchowu cieląt”

sie 26, 2021 | Aktualności

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

                                                                                                                      

                   Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Innowacje w zakresie odchowu cieląt”, które odbędzie się 8 września 2021 r. w Restauracji „Gościniec Brański”, ul. Armii Krajowej 16A, 17-120 Brańsk.

Celem operacji jest prezentacja i wspieranie innowacji w hodowli  bydła, ze szczególnym wyróżnieniem ras wysokoprodukcyjnych przeznaczonych do dalszej produkcji. Zaprezentowana zostanie profilaktyka i prewencja w odchowie cieliczek  przeznaczonych na remont stada oraz reprodukcję. Ponadto przedstawione będą dobre praktyki,  co wpłynie na zdobycie dodatkowej wiedzy przez hodowców w zakresie innowacji w hodowli bydła.

Działanie ukierunkowane jest na  ułatwieniu zdobycia wiedzy i wdrożeniu nowych rozwiązań w  gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w niej podlaskich rolników, doradców rolniczych, osób biorących czynny udział w odchowie cieląt w gospodarstwach specjalistycznych i in. podmiotów działających na rzecz rolnictwa.

Projekt realizuje priorytety PROW, który ma na celu ułatwienie transferu wiedzy oraz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami, które mogą przełożyć się na poprawę ekonomiczną gospodarstwa.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja posłuży upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pilotażowymi rozwiązaniami, które są stosowane w   renomowanych ośrodkach hodowlanych. Konferencja przyczyni się do poznania teoretycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w hodowli cieląt. Przyczyni się ona do zdobycia dodatkowej wiedzy przez hodowców w zakresie udogodnień sprzyjających poprawie zdrowotności i warunków zoohigienicznych cieląt.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, producentów mleka, przedsiębiorców, doradców rolniczych i przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • mailem (skanem na adres eszmurlo@odr-szepietowo.pl)
  • faxem na nr tel. 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

w terminie do dnia 06-09-2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR  Szepietowo. Osoba do kontaktu: Ewelina Szmurło, e-mail: eszmurlo@odr-szepietowo.pl

 

Do pobrania:

 

Ewelina Szmurło

Odsłony : 554
Skip to content