Zaproszenie do udziału w szkoleniu pn. „Nowoczesna i bezpieczna hodowla ziemniaka w warunkach województwa podlaskiego”

sie 17, 2021 | Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Nowoczesna i bezpieczna hodowla ziemniaka w warunkach województwa podlaskiego”, które odbędzie się w dniu 26.08.2021 r. Miejscem realizowanego szkolenia jest obiekt pn. „Dębowy Las” w miejscowości Elżbiecin 20, gmina Piątnica.

Zakładanym celem szkolenia jest zwiększenie zainteresowania podlaskich rolników uprawą ziemniaka na cele jadalne i z przeznaczeniem do przetwórstwa. W województwie podlaskim w strukturze zasiewów przeważają zboża i kukurydza, co powoduje znaczne uproszczenia w płodozmianie, natomiast zwiększenie powierzchni uprawy ziemniaka wpłynie na lepszą jakość zmianowania. Większość gleb na Podlasiu doskonale nadaje się do uprawy tej roślin, gdyż są one w większości lżejsze i średnie oraz charakteryzują się lekko kwaśnym odczynem glebowym. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi wymianę wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą i zapoznanie uczestników z warunkami nowoczesnej oraz bezpiecznej produkcji ziemniaka. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Bioasekuracja jako podstawowy element dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności.
 2. Systemy nawodnieniowe w polskich uwarunkowaniach. Mechanizmy wsparcia w budowie instalacji nawodnieniowych.
 3. Systemy jakości, jako podstawowy element w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej.
 4. Spółdzielczość lub inne formy organizacji producentów rolnych w aspekcie wzrostu ich pozycji
  w łańcuchu produkcji żywności.
 5. Budowa marki jako podstawowy element sprzedaży bezpośredniej. Konsument XXI wieku.
 6. Ziemniak – dobry dla nas i dla planety. Zrównoważone rolnictwo jako ważny element ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych.
 7. Odpowiedni dobór odmiany ziemniaka dla danego województwa.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy rolników zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu produkcji ziemniaka.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać ją:

 • e-mailem – skan na adres kkulik@odr-szepietowo.pl;
 • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (sekretariat w budynku głównym)

w terminie do dnia 24.08.2021 r. do godz. 15.00

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie.

Osoba do kontaktu:  Krzysztof Kulik, tel. 86 275 89 17, e-mail: kkulik@odr-szepietowo.pl

 

Do pobrania:

Program szkolenia

Karta zgłoszenia

Odsłony : 369
Skip to content