PODR w Szepietowie, realizuje projekt pn.: „Tradycje kulinarne wczoraj i dziś”

sie 16, 2021 | Aktualności

logotypy

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami: Gminą w Rudce i Kołem Gospodyń Wiejskich „Róża” w Rudce realizuje operację pn.: „Tradycje kulinarne wczoraj i dziś”.

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich w tym: rolników, członków kół gospodyń wiejskich, uczniów szkół rolniczych o profilu lub zakresie nauczania dot. przetwórstwa żywności, towaroznawstwa lub gastronomii; zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy i zdobyciem kompetencji z zakresu sztuk kulinarnych, przetwórstwa oraz jakości i bezpieczeństwa żywności do udziału w proponowanym wydarzeniu.

Projekt realizowany będzie w trzech formach. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla 30 uczestników, na którym zostaną poruszone następujące tematy: etyka w przetwórstwie i identyfikowalność surowca, małe przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, uczestnictwo w systemach jakości żywności, preferencje kulinarne dziś i nazajutrz. Szkolenie pogłębi wiedzę odbiorców w zakresie bezpiecznego przetwarzania darów wsi, pozwoli ukazać jak w sposób odpowiedzialny dysponować surowcami wytwarzając kulinarne specjały, co może stać się swoistym bodźcem do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach realizowanej operacji proponowany jest również wyjazd studyjny dla dwóch grup uczestników, łącznie 50 osób. Wyjazd połączony będzie z warsztatami nt. historycznej rekonstrukcji kulinarnej oraz sztuki kuchmistrzowskiej. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które można wykorzystać w praktyce, wdrażając je na obszarach wiejskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, statutowej, bądź upowszechnieniowej. Połączenie tradycji kulinarnej oraz nowoczesnych trendów w przygotowywaniu posiłków, pozwoli na prezentację zmieniających się tendencji kulinarnych konsumentów na przestrzeni lat. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju sztuki kulinarnej wśród uczestników co będzie miało wpływ rozwój zawodowy czy też hobbystyczny związany z bezpiecznym, nowoczesnym a przede wszystkim smacznym przetwórstwem żywności.

Zapraszamy do zgłaszania udziału w szkoleniu i wyjeździe studyjnym w podanych terminach:

Wyjazd studyjny i szkolenie: „Tradycje kulinarne wczoraj i dziś”

(proszę zaznaczyć termin w którym uczestnik chce wziąć udział w wyjeździe studyjnym, udział w szkoleniu jest przewidziany dla 30 uczestników wyjazdu)

  • 6-7 września 2021 r.
  • 22-23 września 2021 r.

Udział w szkoleniu:

  • 31.08.2021 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Za treść merytoryczną informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Sikorska Sylwia – koordynator projektu

Odsłony : 555
Skip to content