Pomoc dla producentów trzody chlewnej w związku z tegorocznymi zaostrzeniami wymogów bioasekuracji

sie 12, 2021 | Aktualności

Do 27 sierpnia 2021 r. potrwa nabór wniosków o wsparcie dla producentów rolnych, którzy w roku bieżącym ponieśli wydatki na bioasekurację.

Producenci trzody chlewnej mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie. Refundacja obejmuje 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup między innymi:

  • mat dezynfekcyjnych,
  • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • produktów biobójczych,
  • środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Formularz wniosku dostępny będzie na stronie ARiMR. Wnioski składać należy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Niezbędne do złożenia wniosku będą faktury lub ich kopie wraz z dowodami zapłaty potwierdzające wydatki na bioasekurację. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie oraz oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Bożena Marcinkiewicz

Żródło:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje—ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

Odsłony : 480
Skip to content