Pomoc dla poszkodowanych producentów mleka i dla rolników posiadających niewpłaconą część udziałów w spółdzielniach

sie 6, 2021 | Aktualności

Do 15 sierpnia 2021 r. potrwa nabór wniosków o wsparcie dla producentów rolnych, którzy w roku 2019 lub 2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku z upadłością podmiotu skupującego oraz na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów. Sytuacja dotyczy rolników będących członkami upadłej Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Premiera, rolnicy, którzy dostarczali mleko i byli członkami Bielmleku mogą starać się o rządowe wsparcie w wyrównaniu udziałów do 40 tys. zł oraz zwrot pieniędzy za niezapłacone przez Spółdzielnię mleko do 80 proc. zaległej kwoty.

Starając się o zwrot za mleko wniosku trzeba dołączyć kopie faktur bądź rachunków potwierdzających sprzedaż surowca. W przypadku dopłaty do  wyrównania udziałów, do wniosku należy dołączyć wezwanie do zapłaty brakującej części tych udziałów, które rolnikowi wysłał syndyk masy upadłościowej. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wzory wniosków wraz z instrukcjami dostępne są na stronie internetowej arimr.gov.pl i bezpośrednio w Biurach Powiatowych ARiMR. Wypełnione wniosku można dostarczyć do Agencji osobiście, listem poleconym lub za pomocą platformy ePUAP. Pomoc przy wypełnianiu wniosków można uzyskać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz biurach Podlaskiej Izby Rolniczej.

Wawrzyniec Wichrowski

źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-poszkodowanych-producentow-mleka-i-dla-rolnikow-posiadajacych-niewplacona-czesc.html

Odsłony : 311
Skip to content