Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – projekt eDWIN

sie 6, 2021 | Aktualności

Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin. eDWIN będzie wspomagał rolników w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony roślin. Powstaną cztery elektroniczne usługi, które będą realizowane dzięki nowej platformie i aplikacji opracowanej w projekcie eDWIN.

Wirtualne gospodarstwo – usługa dotyczyć będzie zagadnień związanych ze wspomaganiem decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, udostępniania kalendarza agrometeorologicznego, monitoringu agrofagów – sygnalizowanie zagrożeń, udostępnianie informacji z obserwacji, rozpoznawanie agrofaga, wirtualna karta pola.

Śledzenie pochodzenia produktu – oznaczonych jako pochodzących z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin, umożliwiające uzyskanie informacji przez konsumenta żywności na temat jakie chemiczne środki ochrony roślin i w jakim terminie były stosowane w przypadku danego produktu rolnego.

Raportowanie zagrożeń –usługa umożliwiająca generowanie raportów zarówno w formie tabelarycznej jak i graficznej, zawierających dane na temat zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie i ogrodnictwie – z uwzględnieniem zakresu przestrzennego.

Udostępnianie danych meteorologicznych – usługa umożliwiająca pozyskanie danych meteorologicznych kluczowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Użytkownicy tej usługi otrzymają dostęp do aktualnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji meteorologicznych. To z kolei pozwoli na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń, wysyłanie ostrzeżeń pogodowych czy określanie klęsk żywiołowych.

W tym celu budowana jest sieć stacji meteorologicznych. Dane ze stacji przetwarzane będą także prze modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu, czy ochronie konkretnej rośliny uprawnej.

Na terenie województwa podlaskiego w pierwszym tygodniu sierpnia br. odbywał się montaż 13 stacji.

Alina Maciąg
Tomasz Jamiołkowski

Odsłony : 556
Skip to content