Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

sie 5, 2021 | Aktualności

Operacja mająca na celu świadczenie usług doradczych rolnikom z województwa podlaskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: Poprawa wyników wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem operacji jest realizacja dwuletnich programów doradczych dla 2 076 rolników prowadzących gospodarstwa rolne w województwie podlaskim.

Każdy, dwuletni program doradczy, zawiera co najmniej 2 usługi doradcze.

W ramach programu doradczego ma być obowiązkowo świadczona usługa doradcza pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, a druga usługa doradcza w ramach programu ma być oferowana indywidualnie rolnikowi i wybierana wspólnie z nim, spośród następujących usług:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,
 • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000,
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy,
 • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie,
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • Uczestnictwo w systemach jakości,
 • Odnawialne źródła energii, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
 • Zazielenienie.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

Odsłony : 570
Skip to content