Podsumowanie webinarium „Nowoczesne kanały komunikacji z potencjalnym klientem w ramach krótkiego łańcucha dostaw”

lip 30, 2021 | Aktualności

Jak zgodnie z prawem promować i sprzedawać swoje produkty w Internecie mogli dowiedzieć się uczestnicy webinarium „Nowoczesne kanały komunikacji z potencjalnym klientem w ramach krótkiego łańcucha dostaw” zorganizowanego 1 lipca 2021 r. przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę i wskazówki w jaki sposób mogą tworzyć i promować własne marki produktowe bez nakładów finansowych. Webinarium skierowany był do rolników i mieszkańców terenów wiejskich oraz osób zainteresowanych tematem. Uczestnicy zdobyli wiedzę o innowacjach w sprzedaży i komunikacji z potencjalnymi klientami. Słuchacze mieli możliwość zaznajomienia się z praktyczną wiedzą z obszaru social mediów, innowacyjnych urządzeń i sposobów ich wykorzystania w skracaniu łańcucha żywnościowego. Webinarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie sposobów skutecznej i efektywnie promocji produktów pochodzących z gospodarstw rolnych w Internecie, w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zostały poruszone kwestie dotyczące umiejętnego dotarcia do odpowiedniej grupy konsumentów zainteresowanych produktami wytwarzanymi przez rolników detalicznych. Przekazanie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami operacji. Realizacja webinarium umożliwiła uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami. W trakcie webinarium przytoczone zostały praktyczne aspekty tworzenia własnej marki oraz sposób tworzenia relacji z klientem celem zwiększenia sprzedaży czy też zdobyciu grona potencjalnych nowych nabywców. Uczestnicy zapoznali się jak za pomocą bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie można stworzyć własne logo czy utworzyć profil w mediach społecznościowych. Podjęte działanie przyczyniło się do zdobycia wiedzy i możliwości wdrożenie nowych rozwiązań w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zdrowej żywności i produktów pozyskiwanych z gospodarstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego . Prelegent przedstawił prawne aspekty sprzedaży na odległość, w tym w szczególności obowiązki informacyjne wobec konsumentów. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwój oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarstw oferujących swoje produkty i usługi w ramach rolniczego handlu detalicznego
Webinarium zostało zorganizowane w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ewelina Szmurło

Odsłony : 291
Skip to content