Jubileuszowa Gala 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP

lip 30, 2021 | Aktualności

29 lipca br. w Rezydencji Prezydenta RP Belweder odbyło się podniosłe wydarzenie uhonorowania laureatów 30-edycji konkursu Agroprzedsiębiorca RP. Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO jako organizatorzy Gali skupili w Belwaderze wielu niesamowitych gości. Patronat nad uroczystością objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Od 30 lat celem konkursu Agroprzedsiębiorca jest: wyłanianie, nobilitowanie i promowanie najlepszych polskich rolników i agrofirm. Najlepszych – tzn. takich, którzy potrafili zbudować na wysokim poziomie swoje warsztaty pracy, korzystając umiejętnie z funduszy przedakcesyjnych i unijnych, którzy osiągają wysokie wyniki produkcyjne i którzy mogą służyć za wzór do naśladowania dla innych. O wysokiej randze konkursu Agroprzedsiębiorca RP świadczą też późniejsze ogromne dokonania jej laureatów, którzy po latach stają się swoistymi wizytówkami polskiego rolnictwa i agrobiznesu zarówno w kraju jak i na świecie.

Honorowania laureatów 30-edycji konkursu Agroprzedsiębiorca RP dokonali: Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa I Rozwoju Wsi, Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Halina Szymańska – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krzysztof Dec – z-ca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Jan Krzysztof Ardanowski – Szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Laureaci po odbiór nagród podchodzili tradycyjnie pod szpalerem szablowym, utworzonym przez nagrodzonych minionych 29 edycji konkursowych. Otrzymali w zależności od kategorii: szyszaki, buzdygany i szable oficerskie, oraz dyplomy konkursowe i dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także pamiątkowe Medale 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP.

Z województwa podlaskiego uhonorowani zostali:

W kategorii Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP

Szyszaka odebrała Wiera Pawluczuk, wieloletnia prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce

W kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2020

Buzdygan otrzymali Grażyna Okrasińska-Remisiewicz i Andrzej Remisiewicz, właściciele firmy TRANS-ROL w miejscowości Kruszewo-Wypychy, zajmującej się kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa (hurt i detal) w nawozy, pasze i materiały budowlane.

W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2020

Szabla oficerska trafiła do rąk Anny i Piotra Jankowskich, właścicieli firmy INTER-TECH w Zambrowie, specjalizującej się w wytwarzaniu: ładowaczy czołowych – linia loader, osprzętu do ładowaczy, ładowarek, mini-ładowarek – linia smart, maszyn polowych – linia blue, maszyn zielonkowych – linia green, maszyn komunalnych – linia orange oraz wozów asenizacyjnych – linia silver.

W kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu 2020

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA, prorektor ds. dydaktyki w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, w swojej pracy badawczo-naukowej zajmujący się wdrażaniem rozwiązań informatycznych w rolnictwie, technologiami rolnictwa precyzyjnego i rolnictwa 4.0. Przyświeca mu cel kształcenia fachowych kadr dla szeroko rozumianego agrobiznesu w północno-wschodniej Polsce.

W tej kategorii uhonorowano również : Katarzynę Boczek, zastępcę dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od ponad 40 lat, czyli od początku swojej kariery zawodowej, mocno zaangażowana w pracy doradczej dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich. To m.in. wieloletnia organizatorka Programu Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas i twórczyni wielu klubów 4H oraz Lokalnych Grup Działania w całym kraju.

Na wniosek AgroBiznesKlubu minister rolnictwa i rozwoju wsi Pan Grzegorz Puda przyznał Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” 11-u laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP oraz ich współpracownikom i partnerom. z naszego województwa otrzymali je wspomniani wcześniej Anna i Piotr Jankowscy, właściciele firmy INTER-TECH w Zambrowie.

Ostatnim punktem programu, było wręczenie pamiątkowych Medali 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP przybyłym na uroczystość laureatom wszystkich minionych edycji konkursowych.

Jubileuszową Galę 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP odbywającą się w Rezydencji Prezydenta RP poprzedziła wizyta w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Wicepremier Jarosław Gowin wręczył listy gratulacyjne laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP.

W uroczystościach wziął udział Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z pracownikami, oraz liczna grupa przedstawicieli z woj. Podlaskiego w tym: Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marcin Sekściński – wicewojewoda podlaski, Jacek Murawski – Wicestarosta Zambrowski, Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap, Krzysztof Czajkowski – kierownik KRUS PT w Wysokiem Mazowieckiem oraz wielu samorządowców, przedsiębiorców, koła gospodyń i zespół – „…kolej na Łapianki!”, działający przy Domu Kultury w Łapach.

Przedstawiamy Państwu fotorelację z wydarzenia i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu ośrodka na portalu społecznościowym fb.

Sylwia Sikorska

Odsłony : 821
Skip to content