„Podlaska Akademia Serowarska” II Edycja.

lip 16, 2021 | Aktualności

ZAPROSZENIE
do udziału w warsztatach z przetwórstwa mleka  operacji realizowanej w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie pod nazwą:

„Podlaska Akademia Serowarska” II Edycja.

Warsztaty odbędą się kolejno w dniach: 26.07.2021 r., 27.07.2021 r., 28.07.2021 r., 29.07.2021 r., 02.08.2021 r., 03.08.2021 r., 04.08.2021 r., 05.08.2021 r., w godzinach od 10:00 do 13:00,

w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo).
Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego prowadzących gospodarstwa o specyfice mleczarskiej, planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem mleka, zainteresowanych tematyką przetwórstwa mleka, doradców propagujących zakładanie i rozwój RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, przedstawicieli instytucji wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich w tym RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, instytucji wspierających promocję i rozwój handlu detalicznego, w tym RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Na warsztatach poruszone będą tematy: przetwórstwo mleka, produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO, ulepszone receptury serów podpuszczkowych oraz wytwarzanie serów w warunkach domowych oraz sprzedaż wytworzonych produktów bezpośrednio konsumentowi finalnemu, a więc promowanie krótkich łańcuchów dostaw.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie wytwarzania serów podpuszczkowych. Warsztaty odbędą się w grupach 10 osobowych i będą powtarzane 8 krotnie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej  i dostarczenie jej osobiście do PODR w Szepietowie pok. nr 28 lub przesłać  faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: dpoltorak@odr-szepietowo.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem Dorota Półtorak pok. nr 28, do dnia 22.07. 2021 r, do godziny 12.00. Osoba do kontaktu: Dorota Półtorak 504 666 744 .

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR,
Plan Operacyjny na lata 2020–2021.

Dorota Półtorak

REGULAMIN naboru

Karta zgłoszeniowa

 

Odsłony : 444
Skip to content