Nasze Kulinarne Dziedzictwo – jubileuszowa XX edycja konkursu na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy

lip 5, 2021 | Aktualności, Brak kategorii

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” to konkurs o wieloletniej tradycji, który skierowany jest do osób wytwarzających w tradycyjny sposób produkty kulinarne. Ma charakter otwarty, więc przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe. Całość organizowana jest dwuetapowo.

Pierwszy etap: jest to finał regionalny, w którym chcąc uczestniczyć należy przysłać kartę zgłoszeniową dla wytwarzanego produktu. W tym etapie wyłonieni zostaną laureaci w czterech głównych kategoriach z podkategoriami:

1.Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

podkategorie: produkty i przetwory mięsne,

produkty i przetwory z ryb,

produkty i przetwory mleczne,

miody

2. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

podkategorie: przetwory owocowe,

przetwory warzywne,

produkty zbożowe,

wyroby cukiernicze)

3. Napoje regionalne

podkategorie:  napoje bezalkoholowe,

napoje  alkoholowe

4. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

W bieżącym roku, do czterech podstawowych kategorii dochodzi jeszcze piąta kategoria: „Od pola do stołu”. W przypadku tej kategorii, zgłoszenie produktu odbywa się na tej samej karcie zgłoszeniowej z dopisaniem na górze karty „Od pola do stołu”.

Zgłoszenie udziału w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo następuje poprzez dokładne wypełnienie i własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej (dostępna jest m.in. w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego, w siedzibie PODR oraz na stronach internetowych: http://www.produktyregionalne.pl/nkd.html  oraz www.odr.pl).

Termin konkursu jest zaplanowany na 11 września br.. Jeśli ze względów organizacyjnych nastąpią zmiany, wówczas informacja ukaże się na stronie www.odr.pl, a wszyscy zgłaszający się zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub mailowo (dlatego prosimy o podanie obu form kontaktu w karcie zgłoszeniowej).

Warunek przy zgłaszaniu produktów jest taki, że jeden wytwórca może zgłosić maksymalnie jeden produkt w jednej kategorii, czyli maksymalnie 4 produkty, ale każdy w innej kategorii.

W trakcie eliminacji regionalnych (wojewódzkich) zdobywcy nagród w latach poprzednich mogą ubiegać się o nominację do prestiżowej nagrody „Perła 2021”. Wystarczy tylko wypełnić taką samą kartę zgłoszeniową, i opatrzyć na górze dopiskiem „PERŁA2021”.

Po weryfikacji przez głównego organizatora – Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, produkty zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie, o czym będziemy powiadamiać telefonicznie lub e-mailem.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w naszym regionie jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Drugi etap: to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w etapie wojewódzkim – najlepszych produktów do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA 2021”.

Wielki Finał XX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” odbędzie się 3 października 2021 r., w trakcie Targów Smaki Regionów w Poznaniu w pawilonie nr 11 (tzw. Iglica)

Termin przekazania zgłoszeń: nie później niż do dnia 10 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia można wysłać na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Szepietowo 64

18-210 Szepietowo

z dopiskiem: NKD (lub Nasze Kulinarne Dziedzictwo)

Jest również możliwość przekazania kart zgłoszeniowych do PODR za pośrednictwem:

  • powiatowych specjalistów ( w każdym mieście powiatowym jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego),
  • po wypełnieniu karty i podpisaniu, można ją zeskanować i wysłać na adres: jczarkowska@odr-szepietowo.pl

Bliższe informacje pod nr. telefonu: 86 275 89 38, lub kom. 506 662 611.

Karta zgłoszenia

Joanna Czarkowska

Odsłony : 769
Skip to content