Informacje dla rolników uczestniczących w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz w programie Rolnictwo Ekologiczne!

lip 5, 2021 | Aktualności

Przypominamy beneficjentom programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych (pakiety 4 i 5 z wyłączeniem wariantu 4.7), że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 marca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania, Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR:

do dnia 30 września, roku w którym złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów tych pakietów, kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej.

Do dnia 15 lipca, roku w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej składa się:

• kopię 1 i 3 strony planu działalności rolnośrodowiskowej. Dokument składany w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania lub w roku, w którym zmianie uległy informacje w zakresie wykazu pakietów lub wariantów, w ramach których jest realizowane zobowiązanie. Kopia 1 i 3 strony planu musi być podpisana przez doradcę.

Do dnia 31 października, roku w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się:

• zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, w przypadku, gdy rolnik lub małżonek rolnika, wnioskującego o płatność ekologiczną w zakresie pakietu 5, 6, 11 lub 12 jest posiadaczem koni.

Do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się:

• kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego, lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa, w przypadku deklaracji w ramach pakietu 1 i 7 następujących upraw uprawianych na materiał siewny: esparceta siewna, komonica zwyczajna, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perska, lucerna chmielowa (nerkowata), lucerna siewna, trawy w siewie czystym, rzodkiew oleista, wyka siewna i wyka kosmata.

• oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej, w przypadku upraw dwuletnich lub wieloletnich deklarowanych do płatności w ramach pakietu 1 lub 7, w pierwszym roku uprawy tych roślin.

Krzysztof Mauryc

Odsłony : 580
Skip to content