„Nowoczesne kanały komunikacji z potencjalnym klientem w ramach krótkiego łańcucha dostaw”- webinarium

cze 22, 2021 | Aktualności, Polecane

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacyjne formy zagospodarowania estetycznego zagrody wiejskiej w agroturystyce”

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w webinarium pt.: „Nowoczesne kanały komunikacji z potencjalnym klientem w ramach krótkiego łańcucha dostaw” które odbędzie się   1 lipca 2021 r. w formie webinarium na platformie ZOOM.

Celem operacji jest informowanie rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie  wytwarzania zdrowej żywności i  produktów „hand made” o innowacjach w sprzedaży i komunikacji z potencjalnymi klientami. Założeniem działania jest wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego i wprowadzanie do obrotu pełnowartościowych produktów rolnych, które pośrednio mogą doprowadzić do poprawy sytuacji materialnej małych przedsiębiorstw rolnych oraz do ułatwienia zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat social mediów, innowacyjnych urządzeń i sposobów ich wykorzystania w skracaniu łańcucha żywnościowego.

Działanie ukierunkowane jest na  ułatwienie zdobycia wiedzy i wdrożenie nowych rozwiązań w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zdrowej żywności i produktów pozyskiwanych z rolnictw ekologicznych na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w niej podlaskich rolników, doradców rolniczych, i osoby zamieszkujące tereny wiejskie zainteresowane tematem oraz  podmioty działające na rzecz rolnictwa.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami ułatwiającymi transfer nowych kanałów komunikacji.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele. Operacja posłuży upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pilotażowymi rozwiązaniami, które są stosowane w krajach wysokorozwiniętych stawiających na produkt regionalny, głęboko zakorzeniony w kulturze regionu.

Webinarium przyczyni się do poznania teoretycznej wiedzy z zakresu Nowoczesne kanały komunikacji z potencjalnym klientem w ramach krótkiego łańcucha dostaw.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców, doradców rolniczych i przedstawicieli świata nauki z terenu woj. podlaskiego. oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • mailem (skan/zdjęcie) na adres eszmurlo@odr-szepietowo.pl
  • faxem na nr: 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

w terminie do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Ewelina Szmurło,

e-mail: eszmurlo@odr-szepietowo.pl

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa

Program

Ewelina Szmurło

Odsłony : 685
Skip to content