Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacyjne formy zagospodarowania estetycznego zagrody wiejskiej w agroturystyce”

cze 8, 2021 | Aktualności, Brak kategorii

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacyjne formy zagospodarowania estetycznego zagrody wiejskiej w agroturystyce”

Celem operacji jest podniesienie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat możliwości rozszerzenia oferty gospodarstw agroturystycznych o ogrody pokazowe, ogrody edukacyjne i ogrody terapeutyczne oraz poznanie funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych umożliwiających dywersyfikację dochodu z działalności agroturystycznej.

Uczestnicy wyjazdu zapoznają się z ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zagospodarowaniu terenu w gospodarstwach agroturystycznych, co pozwoli na rozwój oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności tych gospodarstw wobec innych form wypoczynku. Wyjazd studyjny ma ukazać uczestnikom, że stagnacja nie przyczynia się do zwiększenia dochodu gospodarstwa, należy się rozwijać, wzbogacać i różnicować swoją ofertę aby być zawsze krok przed konkurencją.

Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2021 r.

Operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego:

  • prowadzących gospodarstwa agroturystyczne
  • planujących rozpoczęcie działalności związanej z agroturystyką
  • zainteresowanych tematyką zagospodarowania estetycznego zagrody wiejskiej
  • doradców propagujących zakładanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych

Program wyjazdu obejmuje wizyty w ogrodach tematycznych, pokazowych, gospodarstwie agroturystycznym przedstawiających innowacyjne formy zagospodarowania zagrody wiejskiej.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 17 czerwca 2021 r. do godz.13.00 do sekcji SIR w PODR Szepietowo (pokój nr 29), bądź przesłanie (skanu) zgłoszenia na pocztę e-mail na adres bpulawska@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2021.

  1. Karta Zgłoszeniowa – [POBIERZ]
  2. Regulamin naboru – [POBIERZ]
  3. Ramowy program wyjazdu – [POBIERZ]

Anna Kostro
Beata Puławska

Odsłony : 553
Skip to content