PODR Szepietowo będzie realizował projekt KSOW

maj 28, 2021 | Aktualności

27 maja bieżącego roku, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów na realizację operacji, dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Umowa, którą podpisano będzie realizowana  w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów Sieci, którzy znaleźli się na liście pozytywnie ocenionych wniosków,  w ramach konkursu nr 5/2021 ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ocenę wniosków przeprowadziła Jednostka Regionalna KSOW województwa podlaskiego.

Gospodarzem uroczystości był Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, który witając gości w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, podziękował partnerom KSOW za udział w konkursie i pogratulował wyboru ich projektów do realizacji. W kilku słowach odniósł się do pomysłowości jaką wykazali się beneficjenci planując swoje operacje. Pan Marszałek życzył powodzenia partnerom operacji w realizacji założeń projektowych, dalszego rozwoju i poszukiwania kolejnych innowacyjnych działań na następne nabory.

Po otwarciu spotkania nastąpiła krótka prezentacje wszystkich operacji jakie uzyskały zielone światło w konkursie.  „Tradycje kulinarne wczoraj i dziś” to operacja, którą będzie realizował PODR Szepietowo w partnerstwie z Gminą Rudka oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Róża” w Rudce. Jej celem jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Projekt ukaże uczestnikom sztukę kulinarną dawnych lat, zaś warsztaty będą okazją do pozyskania umiejętności z zakresu kuchmistrzostwa. Odbiorcy szkolenia posiądą wiedzę w temacie bezpieczeństwa i jakości w produktach tradycyjnych i regionalnych. Zadanie to kierowane jest do szerokiej grupy mieszkańców obszarów wiejskich.

„Szczególną rolą doradztwa, jest zaszczepienie chęci uczestnictwa w inicjatywach proponowanych mieszkańcom obszarów wiejskich – rozwijamy wspólnie wieś oraz dajemy szanse na rodzenie się niepowtarzalnych pomysłów aktywizujących jej mieszkańców.” – Wojciech Mojkowski Dyrektor PODR Szepietowo.

Operacja będzie realizowana w trzech formach. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla 30 uczestników, na którym zostaną poruszone następujące tematy: etyka w przetwórstwie i identyfikowalność surowca, małe przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, uczestnictwo w systemach jakości żywności, preferencje kulinarne dziś i nazajutrz. Szkolenie pogłębi wiedzę odbiorców w zakresie bezpiecznego przetwarzania darów wsi, pozwoli ukazać jak w sposób odpowiedzialny dysponować surowcami wytwarzając kulinarne specjały, co może stać się swoistym bodźcem do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W ramach realizowanej operacji zaplanowany jest również wyjazd studyjny dla dwóch grup uczestników, łącznie 50 osób. Wyjazd połączony będzie z warsztatami nt. historycznej rekonstrukcji kulinarnej oraz sztuki kuchmistrzowskiej. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które można wykorzystać w praktyce, wdrażając je na obszarach wiejskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, statutowej, bądź upowszechnieniowej. Połączenie tradycji kulinarnej oraz nowoczesnych trendów w przygotowywaniu posiłków, pozwoli na prezentację zmieniających się tendencji kulinarnych konsumentów na przestrzeni lat. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju sztuki kulinarnej wśród uczestników co będzie miało wpływ rozwój zawodowy czy też hobbystyczny związany z bezpiecznym, nowoczesnym a przede wszystkim smacznym przetwórstwem żywności. Czego serdecznie życzymy uczestnikom tego projektu. Informacje o realizacji projektu wkrótce pojawią się na stronie www.odr.pl oraz na profilu społecznościowym FB Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zapraszamy do współpracy z PODR Szepietowo.

Koordynator projektu
 Sylwia Sikorska

Odsłony : 427
Skip to content