Agrobank – faza krzewienia

maj 27, 2021 | Aktualności

Na polach doświadczalnych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie założone zostały pola demonstracyjne z odmianami owsa, jęczmienia i pszenicy, które pochodzą z banku genów starych odmian roślin rolniczych, uprawianych dawniej w Polsce. Doświadczenie to jest realizowane w ramach projektu AGROBANK. Ogólnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych, mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności. Projekt wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, gdyż promuje stare odmiany zbóż, które wpływają na zwiększenie bioróżnorodności oraz zmniejszenie nakładów na zakup środków do produkcji. W celu bliższego zapoznania się z poszczególnymi odmianami zbóż zapraszamy do Szepietowa na Podlaski Dzień Pola, który odbędzie się 13 czerwca.  Na początku 3 dekady maja wszystkie odmiany weszły już w końcową fazę krzewienia, co przedstawiają poniższe zdjęcia.

Krzysztof Kulik

Odsłony : 304
Skip to content