„Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych” – zaproszenie na warsztaty

maj 24, 2021 | Aktualności, Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Zaproszenie do udziału w warsztatach z przetwórstwa surowców rolnych operacji realizowanej w ramach Sieci na rzecz  innowacji w  rolnictwie i na obszarach wiejskich pod nazwą:

„Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”.

Warsztaty odbędą się w okresie od 07.06.2021 r. do 28.06.2021 r., (kolejno w dniach: 07.06.2021 r., 08.06.2021 r., 09.06.2021 r., 10.06.2021 r., 14.06.2021 r., 15.06.2021 r., 16.06.2021 r., 28.06.2021 r.), w godzinach od 10:00 do 18:30 w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo).

Celem operacji jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego, wiedzy na temat przetwórstwa surowców rolnych z własnych gospodarstw, na małą skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw. Ponadto zaprezentowane będą dobre praktyki z zakresu wprowadzania na rynek żywności produkowanej przez rolników i małe przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w tym zakresie.

Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego będących rolnikami, domownikami gospodarstw rolnych, wytwórcami produktu regionalnego,  przedstawicielami podmiotów świadczących usługi doradcze oraz inne osoby zainteresowane tematyką.

Na warsztatach poruszone będą tematy:

  • przetwórstwo surowców rolnych na przykładzie przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw oraz surowców takich jak jaja, mąka.
  • produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO
  • produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD
  • krótkie łańcuchy dostaw
  • wytwarzanie serów w warunkach domowych.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie wytwarzania wędzonek, soków oraz różnego rodzaju ciast. Warsztaty odbędą się w grupach 10 osobowych i będą powtarzane 8 krotnie. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 31 maja 2021 r. do godz.12.00 do Sekcji Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w PODR Szepietowo (pokój nr 28), bądź przesłanie (skanu) zgłoszenia na pocztę e-mail na adres dpoltorak@odr-szepietowo.pl Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2020–2021.

Odsłony : 589
Skip to content