Rusza kolejny cykl szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

maj 11, 2021 | Aktualności, Polecane

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach poddziałań „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Szkolenia będą prowadzone w drugiej połowie czerwcu 2021 r.

 Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów PROW 2014-2020: 

Nr szkolenia
Temat szkolenia
1.
Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
2.
Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
3.
BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
4.
Nowoczesny chów bydła mlecznego
5.
Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
6.
Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
7.
Ekonomika w gospodarstwach rolnych
8.
Rachunkowość rolnicza

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:

  • Jeżeli dokumentacja wykonana została przez PODR/PZDR– koszt 50 zł
  • Jeżeli dokumentacja została wykonana przez inny podmiot – koszt 100 zł

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: aoledzka@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja 2021r. Liczba miejsc na dany termin jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji listy osób zakwalifikowanych  na dany termin zostaną umieszczone na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych danym terminem organizator zapewnia przeszkolenie z danego tematu w innym terminie, o czym uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest okazanie w dniu szkolenia, dowodu wpłaty.

Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie z dopiskiem: Cykl szkoleń PROW

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.

Kontakt:

– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 35

– w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35

Karta zgłoszeniowa

Odsłony : 625
Skip to content