PODR Szepietowo przeprowadza konkurs AgroLiga 2021

kwi 26, 2021 | Aktualności, Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

W województwie podlaskim właśnie rusza kolejna edycja konkursu AgroLiga. W tym roku ponownie na etapie wojewódzkim zostaną wybrani Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnik i Firma. Będą oni reprezentować nasz region w tym konkursie na szczeblu krajowym.

Konkurs AgroLiga składa się z dwóch etapów. Pierwszy-wojewódzki,  przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce. Następnie wyłonieni laureaci uczestniczą w kolejnym, ogólnopolskim etapie konkursu, którego organizatorami są Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Podczas uroczystej gali zostają wyłonieni Krajowi Mistrzowie AgroLigi. Spotkanie podsumowujące konkurs na szczeblu krajowym odbywa się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, przy osobistym zaangażowaniu Prezydenta RP. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jako organizator konkursu na szczeblu wojewódzkim, przyjmuje zgłoszenia kandydatów, działających w obrębie województwa podlaskiego i województw ościennych (w przypadku firm). Zgłoszeń dokonują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, odpowiednie dla każdego powiatu. Po ich weryfikacji, powołana przez dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, komisja konkursowa oceni poszczególnych kandydatów. Kolejnym etapem będzie podsumowanie oraz wybór laureatów.

Kto może wziąć udział w konkursie? Każdy rolnik i przedsiębiorca z branży rolniczej, który spełni szereg warunków odpowiednich dla każdej z kategorii.

Do kategorii Rolnik kwalifikują się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. Gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie nie będą kwalifikowane. W tej kategorii nie będą też uwzględniane osoby, które nie posiadają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firma zaliczane są wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym oraz zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp., kwalifikują się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Komisja oceniająca każdego z uczestników będzie brała pod uwagę powyższe wytyczne oraz aspekty związane z prowadzeniem gospodarstwa i firmy, zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia.

Regulamin 

Termin zgłoszeń upływa 7 maja.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizują operację pod nazwą: Konkurs AgroLiga 2020 i 2021- etap wojewódzki.

Konkurs AgroLiga 2021  – etap wojewódzki, finansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Krzysztof Kuteszko

Odsłony : 589
Skip to content