AGROBANK – bank z zasobami genowymi

kwi 15, 2021 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podjął współpracę z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w realizacji projektu AGROBANK. Pracownicy Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa założyli pole demonstracyjne, na którym znalazły się poletka zasiane różnymi odmianami owsa, jęczmienia oraz pszenicy. Prowadzenie pola demonstracyjnego ma na celu zapoznanie rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych oraz innych zainteresowanych przedstawicieli społeczeństwa z procesem wegetacyjnym starych odmian roślin użytkowych.

Zadanie te jest realizowane w ramach projektu pt.: „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”.

Według założeń projektu zwiększenie różnorodności upraw ma ożywić oraz poprawić sytuację ekonomiczną na obszarach wiejskich, głównie z przewagą ekstensywnego typu gospodarowania. Zasoby genowe tworzą źródło nowych, alternatywnych roślin uprawnych, dywersyfikujących aktywność rolniczą, zwłaszcza w mniej rozwiniętych obszarach wiejskich. Pozwalają one na wprowadzenie do upraw roślin użytkowych, które dotychczas były pozyskiwane z naturalnych stanowisk, a są zagrożone wyginięciem. Starsze odmiany zbóż charakteryzują się niższą plennością w porównaniu do nowoczesnych, ale wykazują dużą różnorodność genotypową oraz większą stabilność plonowania.

W trakcie trwania projektu realizowane będą prace badawczo-rozwojowe oraz prowadzone będą działania mające na celu wdrożenie osiągniętych rezultatów dotyczących optymalnego wykorzystania narodowych zasobów genowych roślin użytkowych. Docelowymi odbiorcami projektu są rolnicy, doradcy rolniczy, hodowcy, instytucje państwowe, ośrodki naukowe i wszystkie inne podmioty powiązane z gospodarką rolno-spożywczą w naszym kraju.

W spodziewanych efektach społecznych oraz ekonomicznych projektu przewiduje się między innymi zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa, transfer wiedzy i wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej oraz w dalszej perspektywie poprawę warunków ekonomiczno-społecznych na polskich wsiach.

Aneta Ciborowska

Więcej informacji o projekcie AGROBANK można znaleźć w podanych poniżej linkach:

http://bip.ihar.edu.pl/artykul/122/540/agrobank-gospostrateg-1-394826-10-ncbr-2018

https://www.cdr.gov.pl/projekty-i-wspolpraca/projekty-krajowe/121-projekty-i-instytucje-wspolpracujace/agrobank/2933-agrobank-sklad-konsprcjum-2

Odsłony : 342
Skip to content