„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w województwie podlaskim

kwi 1, 2021 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 30 marca 2021 r. spotkaniem on-line rozpoczął II etap tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie podlaskim w ramach operacji „Wsparcie dla Lokalnych Partnerstw ds. Wody”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych, izb rolniczych, spółek wodnych, rolnicy, doradcy oraz inni zainteresowani gospodarowaniem wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich z powiatu augustowskiego, bielskiego, kolneńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ideą tworzenia LPW, przedstawienie aktualnych problemów z gospodarowaniem wodą w rolnictwie oraz zachęcenie do uczestnictwa w Partnerstwach.

Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie otworzył spotkanie i przywitał interesariuszy. Podkreślił jak ważna jest woda w dobie coraz częściej występujących okresach suszy.

Łukasz Mioduszewski koordynator LPW przedstawił idę tworzenia LPW oraz wnioski, które udało się wypracować podczas spotkań pilotażowych Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie grajewskim.

 Dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przeprowadził wykład pt. „LPW, szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie” w zakresie:

– Kontekst wód i rolnictwa – odejdźmy od koryta,

– Problemy gospodarowania wodą w rolnictwie,

– Zmiany klimatu, a działalność człowieka,

– Regulacja rzek, prace utrzymaniowe i inwestycyjne: stan i propozycje działań,

– Województwo Podlaskie – szanse i zagrożenia,

– Lokalne Partnerstwa ds. Wody.

Elementem kończącym spotkanie była dyskusja uczestników na temat współpracy oraz udziału w kolejnych spotkaniach w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

 

Łukasz Mioduszewski

Anna Kostro

Odsłony : 311
Skip to content