„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” – zaproszenie do udziału w webinarium

mar 26, 2021 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. W województwie podlaskim w 2021 roku LPW mają powstać w powiecie augustowskim, bielskim, kolneńskim, monieckim, siemiatyckim, suwalskim, wysokomazowieckim i zambrowskim.

Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce pogłębianie się kryzysu związanego z dostępem do wody. Susza w rolnictwie i na obszarach wiejskich to temat poruszany przez media każdego dnia. Aby oszczędzać wodę należy podjąć działania edukacyjne, informacyjne, a następnie wypracować odpowiednie rozwiązania. Woda jest dobrem wspólnym, a realizacja operacji ma na celu przeanalizowanie potrzeb wodnych na danym terenie, zebranie pomysłów na innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodą i opracowanie raportów, które będą służyły wypracowaniu wytycznych do powołania LPW w każdym powiecie w woj. podlaskim.

Celem operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych partnerstw ds. Wody” jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci pomiędzy wszystkimi kluczowymi  Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich wybranych powiatów województwa podlaskiego. Przedstawiciele nauki opracują zasady powstawania LPW, wesprą szkolenia oraz opracują raport końcowy z działań grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Program spotkania:

1230 – 1245 Otwarcie spotkania – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie –  Wojciech Mojkowski

1245 – 1300 Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie grajewskim – uwagi i wnioski z programu pilotażowego  – koordynator ds. LPW, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Łukasz Mioduszewski

1300 – 1445 Wykład nt. „LPW szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie” – dr hab. Mateusz  Grygoruk, prof. SGGW

1445 – 1515 Dyskusja i zakończenie spotkania.

Osobą do kontaktu z ramienia Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w przedmiotowej sprawie jest Łukasz Mioduszewski – tel. 86 2758916, 502477912 e-mail: lmioduszewski@odr-szepietowo.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem w webinarium zachęcamy do kontaktu.

Anna Kostro

Odsłony : 397
Skip to content