Ochrona certyfikowanych produktów w Polsce

mar 26, 2021 | Aktualności

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchomił usługę służącą zgłaszaniu wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Konsumenci poszukujący wyjątkowych pod względem jakości i smaków produktów żywnościowych, gotowi są zapłacić większą cenę aby móc nabyć właśnie takie kulinaria. Zazwyczaj produkt, który osiągnie wysoka renomę i szerokie zainteresowanie, wcześniej czy później jest podrabiany przez nieuczciwych sprzedawców.

Aby temu zapobiec, Unia Europejska oraz kraje członkowskie przyjęły serię rozporządzeń, które w sposób szczególny chronią producentów i wytwarzaną przez nich żywność. Dowiedziono, że szczególne cechy takiej żywności częstokroć związane są ze środowiskiem, w którym powstaje oraz z tradycją ich wytwarzania.

W celu wyróżnienia, promocji i ochrony tych wyjątkowych produktów stworzono europejski system oznaczeń. Jego głównym zadaniem jest informowanie konsumentów, że otrzymują produkt wysokiej jakości. Nie bez znaczenia jest ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami, wypuszczającymi na rynek podróbki, które nie gwarantują wyjątkowej jakości podrabianej żywności.

W ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych, wyróżnia się dwie kategorie produktów:

  • produkty regionalne znanego pochodzenia, a w niej oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
  • produkty tradycyjne, których dotyczy oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Chronione Oznaczenie Geograficzne

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Aby żywność mogła być oznaczona jednym z trzech ww. znaków, musi spełnić wyjątkowe wymogi i przejść dość żmudny proces rejestracji. Dlatego, jeżeli trafimy na produkt z jednym z tych znaków, nie dziwmy się, że cena jest dużo większa niż komercyjnego wyrobu, ponieważ posiada on specyficzne cechy smakowe, zapachowe i zdrowotne.

W Polsce, w celu lepszej ochrony produktów zarejestrowanych w UE, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchomił usługę służącą do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu ChNP, ChOG i GTS. Wszelkie informacje można przekazywać na skrzynkę e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl. Zgłaszać można wszelkie naruszenia oraz podejrzenia naruszenia przepisów odnośnie ochrony produktów, zidentyfikowane na wszystkich etapach produkcji, oraz w obrocie detalicznym, hurtowym, w sklepach stacjonarnych, internetowych czy na targowiskach.

W myśl Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, nieuczciwi sprzedawcy podlegają karom pieniężnym, m.in.:

– za używanie nazwy zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność do produktu rolnego lub środka spożywczego niezgodnego ze specyfikacją lub narusza zakres jej ochrony określony w art. 13 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012, podlega karze pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia;

– za używanie oznaczenia, jego skrótu lub symbolu z naruszeniem art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub korzyści majątkowej, którą można uzyskać za wprowadzony do obrotu produkt rolny lub środek spożywczy.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U.2021.224 t.j.)
  2. https://foodfakty.pl/gijhars-wzmacnia-system-ochrony-produktow-chnp-chog-gts

Opracowała: Joanna Czarkowska

Odsłony : 271
Skip to content