Międzynarodowa nagroda za innowacje w dziedzinie zrównoważonej żywności i rolnictwa

mar 2, 2021 | Aktualności

Innowacje zmieniają sposób, w jaki żywność jest produkowana, przetwarzana, handlowana i konsumowana, a także buduje bardziej odporne i solidne systemy żywnościowe. Zarówno technologie cyfrowe, jak i innowacyjne praktyki w zakresie uprawy żywności mogą przekształcić systemy żywnościowe, zapewniając drobnym rolnikom lepszą przyszłość, czyniąc rolnictwo bardziej zrównoważonym i ostatecznie niwelując lukę cyfrową między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Od 2018 r. FAO i rząd federalny Szwajcarii zachęcają do innowacji, publicznie uznając najlepsze praktyki w ramach Międzynarodowej Nagrody Innowacji w dziedzinie zrównoważonej żywności i rolnictwa. Nagroda nie tylko uznaje innowacje cyfrowe, ale także nowe lub istniejące produkty lub praktyki, które są wykorzystywane w określonym kontekście, w celu zwiększenia skuteczności, konkurencyjności i odporności.

Nagroda za innowację jest podzielona na dwie kategorie:

Kategoria A

30 000 USD – przyznawane jest za doskonałość w cyfryzacji i innowacjach w zakresie zrównoważonych systemów żywnościowych.

Kategoria B

30 000 USD – uznaje innowację, która w szczególności wzmacnia pozycję młodzieży w zrównoważonych systemach żywnościowych.

KATEGORIA A

Wnioskodawcy muszą jasno wskazać, w jaki sposób innowacja wpływa na więcej niż jeden poziom łańcucha dostaw od rolników do konsumentów.

Wnioskodawcy powinni wykazać, w jaki sposób innowacja wzmacnia powiązania między rolnikami a konsumentami,

KATEGORIA B

Wnioskodawcy muszą pokazać, w jaki sposób innowacja wzmacnia rolę młodzieży (poniżej 35 roku życia) w zrównoważonych systemach żywnościowych.

Zgłaszanie kandydatur do drugiej edycji ww. konkursu, odbywającej się pod hasłem „Innowacje zmieniające systemy żywnościowe”, jest możliwe do dnia 19 marca br. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prywatne firmy i instytucje.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

FAO

http://www.fao.org/innovation/awards/en/

Odsłony : 283
Skip to content