Zakup nawozów azotowych z dowodem osobistym?

lut 25, 2021 | Aktualności

Od 1 lutego 2021 roku sprzedający nawozy mineralne jest zobowiązany zażądać okazania dowodu osobistego od osoby kupującej nawozy, które zawierają powyżej 16% azotanu amonu. Z kolei osoba kupująca, poza wylegitymowaniem się, musi podpisać u sprzedawcy oświadczenie w którym deklaruje na jakie cele będzie ten nawóz zużywać.

Nowy obowiązek wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, które to zmieniło rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchyliło rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

Powyższe rozporządzenie ujednoliciło przepisy dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji  lub mieszanin, które mogą być niezgodnie z przeznaczeniem zastosowane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie dostępności tych substancji, w tym wspomnianego azotanu amonu, dla przeciętnych użytkowników oraz umożliwienie zgłaszania podejrzanych transakcji.

Nie ma określonej minimalnej ilości zakupywanego nawozu, od której obowiązywałby przepis powyższego rozporządzenia. Z tego też względu nawet przy zakupie małej ilości nawozu, w którego składzie azotan amonu zajmuje min. 16% musimy okazać dokument tożsamości i podpisać oświadczenie o planowanym przeznaczeniu nawozu. Jeśli odmawiamy sprzedawcy pokazania dowodu osobistego, ten jest zobowiązany odmówić sprzedaży nawozu.

Podpisane oświadczenia sprzedawca ma obowiązek przechowywać przez 18 miesięcy.

Paweł Buchowski

 

 

Odsłony : 918
Skip to content