Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe – wyniki doświadczeń z 2020 roku w województwie podlaskim

lut 4, 2021 | Aktualności

Powyższe opracowanie zawiera wyniki ścisłych doświadczeń polowych przeprowadzonych w 2020 roku na terenie woj. podlaskiego przez PODR Szepietowo i SDOO Krzyżewo.

Doświadczenia prowadzone były we współpracy i pod merytorycznym nadzorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Publikowane w niniejszym opracowaniu wyniki doświadczeń PDO mają na celu zapoznanie służb pracujących na rzecz rolnictwa oraz rolników praktyków z pracami w zakresie postępu biologicznego i technologicznego w produkcji roślinnej. Wyniki doświadczeń przedstawiono w formie tabelarycznej z krótkim omówieniem oraz charakterystyką nowych odmian.

Uzyskane wyniki doświadczeń mają odpowiadać na stawiane przez naukę tezy, a rolnikom pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z produkcją roślinną w ich gospodarstwach. Prowadzenie doświadczeń polowych w regionie północno-wschodniej Polski, różniącym się od innych województw warunkami glebowo-klimatycznymi i długością okresu wegetacji, pozwala na prawidłowe rozeznanie wymagań badanych gatunków i odmian w przeciętnych warunkach produkcyjnych.

W roku 2020 tematyka doświadczeń PDO obejmowała zagadnienia związane z badaniem wartości gospodarczej nowych odmian zbóż ozimych i jarych, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków oraz roślin bobowatych.

Celem powyższych doświadczeń jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian, oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania. Obserwacje poczynione podczas objazdu doświadczeń w okresie wegetacyjnym oraz kontakt osobisty z realizującymi tematy pozwala korygować własne działania w ramach dobrych praktyk, eliminować błędy i doskonalić własne sposoby gospodarowania.

Corocznie na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń Wojewódzki Zespół ds. PDO opracowuje listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego.

Krzysztof Zawojski

Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków oraz roślin bobowatych grubonasiennych i soi zawarte są w publikacji wydanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie. Materiał jest dostępny w wersji papierowej w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Z wersją elektroniczną publikacji można zapoznać się na stronie https://krzyzewo.coboru.gov.pl/

Odwiedź PODR  Szepietowo, śledź nasze działania na fb i kanale YouTube

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie | Facebook

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – YouTube

.

Odsłony : 390
Skip to content