Nowa ustawa o hodowli zwierząt

lut 3, 2021 | Aktualności

Od 23 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa regulująca sprawy dotyczące hodowli oraz rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132). Nowe przepisy są wprowadzane, aby dostosować polskie prawo do obowiązującego prawodawstwa Unii Europejskiej. Nowa ustawa ma na celu uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich w ramach jednej ustawy.

Nowa  ustawa – dodanie nowych zwierząt

Nowa ustawa podaje zasady obowiązujące przy hodowli świń, bydła, owiec, kóz oraz koni. Dodatkowo został sprecyzowany sposób utrzymywania takich zwierząt jak:

  • Drób (ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus) – w przypadku, gdy jest utrzymywany w warunkach fermowych),
  • Jeleniowate (jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jeleń sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama), utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej),
  • Zwierzęta futerkowe (lis pospolity (Vulpes vulpes), lis polarny (Alopex lagopus), norka amerykańska (Neovison vison), tchórz (Mustela putorius), jenot (Nyctereutes procyonoides), nutria (Myocastor coypus), szynszyla (Chinchilla lanigera) i królik (Oryctolagus cuniculus), utrzymywane w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego),
  • Pszczoły (Apis mellifera),
  • Alpaki (Vicugna pacos),
  • Jedwabniki morwowe (Bombyx mori).

Na wniosek hodowców wyżej wymienione zwierzęta zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich. Dodatkowo w nowej ustawie uregulowano sprawy związane z hodowlą, oceną wartości użytkowej i genetycznej, prowadzeniem ksiąg hodowlanych dla trzody chlewnej oraz rejestrów dla pozostałych zwierząt. Nowe przepisy wyjaśniają również zagadnienia związane z ochroną zasobów genetycznych i kontrolą nad hodowlą oraz rozrodem zwierząt.

Według nowych przepisów istnieje obowiązek ciągłego prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz oraz zwierząt koniowatych. W sposób ciągły muszą być również prowadzona ocena wartości użytkowej i genetycznej wspomnianych gatunków zwierząt. Zachowanie ciągłości dotyczy także zwierząt futerkowych, jeleniowatych, drobiu oraz pszczół, których nie dotyczy unijne rozporządzenie.

Zmiany w ustaleniu wysokości pobieranych opłat oraz w zatwierdzeniu programu hodowlanego

Nowa ustawa wprowadza zmiany dotyczące określania wysokości pobieranych opłat, które będą ustalane samodzielnie przez uprawnione do tego podmioty. Podstawą do ustalenia wysokości pobranych opłat będą: wielkość należności związanych z dokonaniem wpisu, wystawienia zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zatwierdzania programu hodowlanego. Program będzie mógł zatwierdzać lub odrzucać minister rolnictwa, co zostało przedstawione w uzasadnieniu:  W art. 9 wskazano tryb, w jakim minister właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez uznany związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Zmiany w dofinansowaniu na rzecz hodowli zwierząt w zakresie postępu biologicznego

Nowe ustawa wprowadza przepisy, które zakładają udzielenie pomocy finansowej na prowadzenie ksiąg hodowlanych i ocenę wartości użytkowej oraz hodowlanej zwierząt gospodarskich.

Więcej informacji można znaleźć w Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 Aneta Ciborowska

 

Źródło: Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich; MRiRW

Odsłony : 843
Skip to content