Deklaracje o źródłach spalania – nowy obowiązek dla właścicieli domów

lut 3, 2021 | Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – platformy zarządzanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Nowe narzędzie ma za zadanie wspomaganie walki ze smogiem i wspieranie wymiany starych piecy tzw. ,,kopciuchów” na mniej emisyjne.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych i domach jednorodzinnych z instalacją o jednostkowej mocy do 1 MW (megawat) jak również lokalach usługowych i budynkach publicznych – w przypadku gdy posiadają tego rodzaju ogrzewanie.

Ewidencja CEEB będzie rozwijana etapami w latach 2021-2023, przy czym pierwszym krokiem będzie wypełnienie obowiązkowych deklaracji (wysyłanych przez Urzędy Gminy lub Urzędy Miasta) przez właścicieli posesji. Kwestionariusz deklaracji będzie zawierał takie dane jak: liczba źródeł ciepła, klasa kotła, jego moc, sprawność cieplna, rok produkcji, rok instalacji. Zgodnie z wytycznymi w przypadku niewypełnienia deklaracji – Urząd Gminy uzna iż na posesji użytkowany jest kocioł węglowy, pozaklasowy co w dalszej perspektywie może wiązać się z wezwaniem do wymiany źródła ciepła. Urzędy Gmin zaczną wysyłać deklaracje emisyjne zaraz po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa inicjującego uruchomienie deklaracji, a po trzech miesiącach, bo tyle wymaga już znowelizowana ustawa, trafią do niej pierwsze dane.

Docelowo w Ewidencji Emisyjności Budynków znajdą się również:

–  informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku,

– wpisy kominiarzy o okresowych przeglądach instalacji w budynkach.

Uruchomienie bazy CEEB możliwe jest dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz uzyskanemu dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej na kwotę ok. 30 mln zł.

Źródło:

  • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21.11.2008 r. z późniejszymi zmianami,
  • Strona internetowa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
  • Łukasik M. Obowiązkowy rejestr dla właścicieli domów. Gmina sprawdzi czym palisz w piecu [www.finanse.wp.pl; dostęp online 20.07.2020]

                                                                                              Paweł Buchowski

                                                                                              

Odsłony : 372
Skip to content