Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

sty 21, 2021 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, iż Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na tym terenie. W szczególności wspierane będą działalności związane z  turystyką i wykorzystaniem zasobów lokalnych.

Termin składania wniosków: od 18.01.2021 od godz. 8:00 do 15.02.2021 do godz. 15:30

Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
– jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (obszar jednej z gmin członkowskich LGD Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska”);

– nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
– w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej;

– nie otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 000,00 zł. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. Ponadto będą punktowane wnioski przewidujące dodatkowy wkład własny powyżej wymagalnego minimum. Przedsięwzięcie to w pierwszej kolejności będzie adresowane do grup dewaloryzowanych, jakimi są osoby młode do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia.

Pomoc na operacje jest przyznawana:

  1. a) jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania tej działalności, lub
    b) utworzy co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD:
– Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania
– Regulamin Rady Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD.
Link www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/informacja-o-zakonczeniu-naboru-wnioskow-iefrrow2021-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

Katarzyna Domżalska

 

Odsłony : 259
Skip to content