Nowa stawka podatku rolnego w 2021 roku

sty 21, 2021 | Aktualności

Stawka podatku rolnego w 2021 roku dla gospodarstw rolnych wyniesie 146,38 zł od ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta). W porównaniu do roku 2020  gdzie stawka wynosiła 146,15 zwiększy się ona nieznacznie.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 średnia cena skupu żyta wyniosła 58,55 za 1 kwintal (M.P. z roku 2020 pozycja 982).

Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha, to równowartość 5 q żyta i wynosi obecnie 292,75 zł od 1 ha fizycznego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

Podstawa  prawna:

 – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r poz.333- art.4, art.6)

– Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 982).

Mariola Sendrowska

Odsłony : 1762
Skip to content