Działalność gospodarcza bez rejestracji

gru 31, 2020 | Aktualności

Praca na własny rachunek oznacza swobodne gospodarowanie swoim czasem i pieniędzmi. Osoba prowadząca firmę ustala cele, godziny pracy, decyduje o kierunku rozwoju swego biznesu. Z drugiej strony ciąży na niej spora odpowiedzialność związana z dbaniem o powodzenie i sukcesy firmy.

Wiele osób chce spróbować swoich sił w biznesie ale często obawia się porażki. Nowe przepisy dają możliwość prowadzenia niezarejestrowanej działalności, bez potrzeby dopełniania jakichkolwiek formalności w urzędach i w ZUS-ie. Jednak aby móc z tego przywileju skorzystać trzeba spełnić odpowiednie warunki. Przychód z tego rodzaju działalności nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj.1400 zł w 2021roku. Dodatkowo osoba fizyczna, która chce założyć działalność nierejestrowaną, musi wykazać, że w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Nie można skorzystać z preferencji prowadzenia firmy bez rejestracji w przypadku gdy branża wymaga posiadania koncesji lub licencji.

Zabronione jest prowadzenie działalności niezarejestrowanej w formie spółki cywilnej

Osoby, które nie zarejestrowały firmy zwolnione są z obowiązku opłacania składek do ZUS w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód z takiej działalności nie zwalnia z opłacenia podatku dochodowego. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu progu przychodu wyższego od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia konieczne staje się zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy w terminie 7dni licząc od dnia, w którym przekroczony został limit przychodu .

 

 

Jan Ciecierski

Odsłony : 287
Skip to content