X Wojewódzki Konkurs dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

gru 22, 2020 | Aktualności

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaską Izbą Rolniczą, po raz dziesiąty zorganizowała wojewódzki Konkurs dla rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Celem konkursu było zmniejszenie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego.

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS. Rolnicy musieli również odpowiedzieć na jedno pytanie opisowe, które polegało
na opisaniu zasad BHP podczas wykonywania zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych u bydła mlecznego.

Regulamin oraz pytania konkursowe wraz z arkuszem zamieszczone były na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”, dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), Podlaskiej Izby Rolniczej (www.pirol.pl), oraz w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku.

Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należało przesłać lub dostarczyć
do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku
w terminie do 9 października 2020 r.

Komisja konkursowa dokonała oceny 50 arkuszy zgłoszeniowych rolników
(20 arkuszy zgłoszeniowych więcej niż w poprzedniej edycji) prowadzących działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego i podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ze względu na jubileuszową, dziesiątą edycję konkursu oraz wysoki poziom wiedzy reprezentowany przez uczestników, Komisja Konkursowa zdecydowała o nagrodzeniu
9 osób.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Jarosław Kulesza, zam. Kulesze Podlipne, -24,7 pkt.

II miejsce: Zbigniew Porzecki, zam. Przytulanka, -24 pkt.

III miejsce: Jolanta Kazimierczuk, zam. Smolugi, -23,8 pkt.

Ex aequo IV miejsce: Adam Ławrynowicz, zam. Gródek, -23,7 pkt.

Ex aequo IV miejsce: Mariusz Słomski, zam. Kopiec, -23,7 pkt.

V miejsce: Krzysztof Szmurło, zam. Popławy, -22,7 pkt.

Ex aequo VI miejsce: Tomasz Tymiński, Łuniewo Małe, -22,5 pkt.

Ex aequo VI miejsce: Elżbieta Gałecka, zam. Lubieszcze, -22,5 pkt.

VII miejsce: Tadeusz Kucharczyk, zam. Harasimowicze, -22,2 pkt.

 

Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, wręczenie nagród laureatom nastąpi w inny niż dotychczas praktykowany sposób. Nagrody zostaną przekazane laureatom w miejscu ich zamieszkania przez uprawnionych pracowników KRUS, a także będą możliwe do odbioru w siedzibie OR KRUS w Białymstoku / podległej PT KRUS do końca 2020 roku.

Nagrodami ufundowanymi przez OR KRUS w Białymstoku są:

za zajęcie pierwszego miejsca: lampa owadobójcza, najazd progowy, zestaw narzędzi akumulatorowych,

za zajęcie drugiego miejsca: piła ukosowa, zestaw kluczy 108 el., zestaw narzędzi akumulatorowych,

za zajęcie trzeciego miejsca: drabina, zestaw kluczy 108 el., zestaw narzędzi akumulatorowych,

za zajęcie czwartego miejsca ex aequo: myjka ciśnieniowa, przedłużacz bębnowy, lampa owadobójcza,

za zajęcie piątego miejsca – siódmego miejsca: zestaw narzędzi akumulatorowych, kliny
do obalania drzew, zgrzebło, kleszcze nosowe, zgarniak do nieczystości.

Laureaci również otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Podlaską Izbę Rolniczą i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

p.o. Dyrektora OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Odsłony : 310
Skip to content