Nowatorskie rozwiązania w produkcji mleka

lis 17, 2020 | Aktualności, Brak kategorii

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w szkoleniu online pt. „Nowatorskie rozwiązana w produkcji mleka”. Celem realizowanego szkolenia jest wspieranie innowacji w rolnictwie oraz produkcji żywności na obszarach wiejskich.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Celem głównym operacji jest podniesienie merytorycznej wiedzy z zakresu technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego. W trakcie szkolenia poruszone zostaną tematy z zakresu żywienia i zdrowia zwierząt, dobrostanu, zarządzania stadem oraz rozwiązań technologicznych w oborach.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego poszerzenia wiedzy z zakresu utrzymania bydła mlecznego. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Szkolenie przyczyni się do poznania teoretycznej wiedzy i rozwiązań z zakresu nowoczesnych rozwiązań w produkcji mleka.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tą tematykę. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny złożyć wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową  (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 25.11.2020 r. do godz. 15.30.

  • mailem (skan, zdjęcie) na adres tkruszewski@odr-szepietowo.pl
  • faxem na nr tel. 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Po otrzymaniu zgłoszenia na wskazanego maila zostanie wysłana instrukcja logowania na szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 9.00 (online).

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu:

Tadeusz Kruszewski, tel. 86 275 89 16, 604 149 536 e-mail: tkruszewski@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszeniowa

Program

Tadeusz Kruszewski

 

Odsłony : 591
Skip to content