Warsztaty z programu azotanowego

lis 2, 2020 | Aktualności

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego rozpoczyna cykl szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi z województwa podlaskiego. Szkolenia dla rolników stanowią część projektu “Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem szkoleń jest podniesienie świadomości rolników na temat problemu zanieczyszczenia wód, obowiązujących regulacji prawnych i wymogów organów kontrolujących. Podczas prowadzonych zajęć rolnicy będą mieli szansę zapoznać się z problematyką budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych oraz poznać praktyczne aspekty działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Szkolenia będą prowadzone przez wcześniej wyszkolonych doradców, z wykorzystaniem przygotowanych w ramach projektu materiałów edukacyjnych. Zajęcia mają na celu pokazanie praktycznych aspektów wdrażania programu z uwzględnieniem specyfiki regionu, tj. specyficznych kierunków, produkcji rolnej, rzeźby terenu i występowania wód, jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Link do planowanych warsztatów : https://www.fdpa.org.pl/warsztaty-dla-rolnikow-v1

Arkadiusz Kalinowski

 

Odsłony : 262
Skip to content