Uczniowie ZSCKR im. K. Kluka w Rudce wzięli udział w warsztatatach z przetwórstwa w PODR Szepietowo

paź 6, 2020 | Aktualności

Projekt realizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Celem operacji było przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy praktycznej w zakresie przetwórstwa spożywczego. Uczniowie poznali proces technologiczny przetwórstwa mleka i mięsa. W ramach przetwórstwa mięsa uczestnicy poznali proces wyrobu białej kiełbasy, natomiast w ramach przetwórstwa mleka proces wyrobu sera. Warsztaty odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uczniowie szkół rolniczych poprzez uzyskaną wiedzę praktyczną, są przygotowani do wdrażania tej wiedzy we własnym gospodarstwie rolnym, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich a w  konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w  Rudce wziął udział w projekcie 30 września 2020 roku . 20-osobowa grupa uczestników wraz z dwoma opiekunami uczestniczyła w warsztatach z zakresu przetwórstwa mięsa i mleka. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, biorąc udział w kolejnych etapach procesu produkcji białej kiełbasy i serów podpuszczkowych. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologią produkcji i sprzętem jaki jest potrzebny do profesjonalnego wytworzenia wędlin i serów. Zostali zapoznani z zasadami przygotowania i doboru surowca, obróbki mechanicznej oraz termicznej mięsa i mleka.

Prowadzący warsztaty poruszali także zagadnienia dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności oraz przetwórstwa w ramach działalności Marginalnej, Lokalnej, Ograniczonej (MLO) a także Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD).  Udział w warsztatach to dla młodzieży naszej szkoły możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Zdobyte umiejętności są szansą dla uczniów szkół rolniczych do  podejmowania działań ożywiających produkcję  żywności na wsi oraz wzrostu aktywności zawodowej i rozwoju obszarów wiejskich

Za treść informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Katarzyna Panas

Odsłony : 418
Skip to content