Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie na warsztatach w Podlaskim ODR w Szepietowie

paź 5, 2020 | Aktualności

„Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych” jest to projekt realizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Operacja ma na celu przeszkolenie uczniów w zakresie przetwarzania żywności na dwóch w pełni wyposażonych liniach technologicznych. Tematami warsztatów są przetwórstwo mleka na sery i przetwórstwo mięsa na białą kiełbasę. Uczniowie mogą prześledzić cały proces powstawania wyrobu od fazy przygotowania surowca do powstania pełnowartościowego produktu. Warsztaty odbędą się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Można przypuszczać, że uczniowie szkół rolniczych poprzez otrzymaną praktyczną wiedzę, podejmą próby jej wdrażania na swoim terenie, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. W konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.

                Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie jako jeden z partnerów  wziął udział w projekcie „Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych”. 28 września 22-osobowa grupa uczniów z klasy II Technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w warsztatach z zakresu przetwórstwa mięsa i mleka. Zajęcia warsztatowe odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, biorąc udział w kolejnych etapach procesu produkcji białej kiełbasy i serów podpuszczkowych. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem jaki jest potrzebny do profesjonalnego wytworzenia wędlin i serów. Zostali zapoznani z zasadami przygotowania i doboru surowca, obróbki mechanicznej oraz termicznej mięsa i mleka.

Zakres tematyczny warsztatów zorganizowanych przez Podlaski ODR dotyczył również zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności, przetwórstwem surowców rolnych w ramach działalności Marginalnej Lokalnej Ograniczonej (MLO ) i  handlem surowców oraz przetworów z własnego gospodarstwa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD ) w aspekcie ich wpływu na rozwój lokalnego rolnictwa.

Udział w szkoleniu to dla uczniów możliwość konfrontacji wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością oraz świetna okazja do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności praktyczne stworzą uczniom szkół rolniczych szansę do podejmowania działań zmierzających do ożywienia produkcji na wsi i wzrostu aktywności zawodowej, co z kolei przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich.

Za treść informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Marta Falbowska

Odsłony : 452
Skip to content