Uczniowie z Dobrocina na warsztatach w PODR Szepietowo

„Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych” to projekt realizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Operacja ma na celu przeszkolenie uczniów w zakresie przetwarzania żywności na dwóch w pełni wyposażonych liniach technologicznych. Tematami warsztatów są przetwórstwo mleka na sery i przetwórstwo mięsa na kiełbasy. Uczniowie prześledzą cały proces powstawania wyrobu od fazy przygotowania surowca do powstania pełnowartościowego produktu. Warsztaty odbywają się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Pierwszą grupą, która odbyła szkolenie, w dniu 15 września 2020 roku była młodzież klas II-IV  technikum, kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Warsztaty odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych przy Podlaskim ODR Szepietowo i dotyczyły przetwórstwa mleka i mięsa. Dwudziestodwuosobowa grupa słuchaczy brała aktywny udział w szkoleniu, uczestnicząc w kolejnych etapach produkcji serów i kiełbasy oraz pokazach związanych z tematyką przetwórstwa żywności.

 Technolodzy Centrum omówili sprzęt będący na wyposażeniu placówki i jego możliwości w profesjonalnym procesie wytwarzania wyrobów spożywczych, wędliniarskich, szczegółowo prezentując proces powstawania białej kiełbasy i przetworów mlecznych w tym sera podpuszczkowego. Instruktorzy przedstawili procesy zachodzące przy produkcji sera i czynniki mające wpływ na jakość produktu finalnego.

 Tematyka warsztatów organizowanych przez Podlaski ODR przy udziale partnerów obejmuje obok przetwórstwa także szkolenia dotyczące jakości żywności, przetwórstwa surowców rolnych w ramach działalności Marginalnej Lokalnej Ograniczonej (MLO ) i Rolniczego Handlu Detalicznego ( RHD ) w aspekcie ich wpływu na rozwój lokalnego rolnictwa.

Udział w szkoleniu pomógł zarówno w utrwaleniu wiedzy teoretycznej jak i przybliżył jej wykorzystanie w praktyce. Można przypuszczać, że uczniowie szkół rolniczych poprzez otrzymaną praktyczną wiedzę, podejmą próby jej wdrażania na swoim terenie, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. W konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.

Za treść informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Lidia Standara

 

 

 

 

Skip to content