Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji

sie 17, 2020 | Aktualności

 

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn.

 „Upowszechnianie innowacji z zakresu rolnictwa ekologicznego
na przykładzie Francji”

w dniach 07-11.09.2020 r.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2020–2021.

Celem operacji jest upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań naukowych, technologii i agrotechniki oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego i grup producenckich na przykładzie indywidualnych gospodarstw ekologicznych we Francji. Wymiana doświadczeń z rolnikami ekologicznymi z Francji w zakresie innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych i wdrażanych instrumentów marketingowych i sprzedażowych Działanie jest skierowane do: mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego, rolników i doradców rolnych, w szczególności zajmujących się zawodowo żywnością tradycyjną i ekologiczną i jej urynkowieniem oraz rolników nastawionych i zainteresowanych produkcją ekologiczną.

Program wyjazdu obejmie wizyty w gospodarstwach zajmujących się uprawą, produkcją, przetwórstwem i sprzedażą na poziomie gospodarstwa (owoce, warzywa, miód, zioła, mleko, chów i hodowla zwierząt, sprzedaż bezpośrednia, krótkie łańcuchy dostaw, przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, agroturystyka, restauracje). Udział w międzynarodowych targach innowacji rolniczych RDV Tech & Bio Elevage Bourgogne-Franche-Comté).

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 21.08.2020 r. (piątek) do godz.10.00 na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, PZDR w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres wwichrowski@odr-szepietowo.pl (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PZDR Bielsk Podlaski. Osoba do kontaktu: Wawrzyniec Wichrowski, tel. 85 730 28 91, e-mail: wwichrowski@odr-szepietowo.pl

Anna Kostro – st. spec. ds. innowacji

Wawrzyniec Wichrowski – kierownik PZDR Bielsk Podlaski

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
  2. Regulamin naboru

 

Odsłony : 331
Skip to content