LPW, czyli Lokalne Partnerstwo Wodne

sie 3, 2020 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.


Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie do powołania pilotażowego partnerstwa wybrał powiat grajewski. W związku z powyższym dnia 27 lipca 2020 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się pierwsze spotkanie LPW. Swoją obecnością zaszczycił Poseł na Sejm RP – Kazimierz Gwiazdowski, Starosta powiatu grajewskiego – Waldemar Remfeld, Wójt Gminy Grajewo – Stanisław Szleter, Wójt Gminy Radziłów – Krzysztof Milewski, Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Białymstoku – Mirosław Markowski, p.o. Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego – Mariusz Siłakowski oraz inni przedstawiciele jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, spółek wodnych, Wód Polskich, lasów państwowych, parków narodowych, izb rolniczych oraz rolników.


Celem spotkania było poznanie ze sobą wszystkich interesariuszy oraz przedstawienie kompetencji poszczególnych partnerów LPW w zakresie gospodarki wodnej . Końcowym elementem spotkania było podpisanie przez obecnych przedstawicieli samorządów i innych instytucji deklaracji współpracy w ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego w powiecie grajewskim.

Łukasz Mioduszewski

Odsłony : 422
Skip to content