„Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych” – rusza kolejny projekt w PODR Szepietowo

Partnerzy KSOW

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z:

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie
w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie realizuje operację pn.:

„Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych”

Celem operacji jest przeszkolenie uczestników warsztatów w zakresie przetwórstwa żywności. Na dwóch liniach technologicznych służących do przetwórstwa mleka i mięsa uczestnicy poznają technologię przetwarzania produktów spożywczych, wyposażenie linii produkcyjnej, zasady bezpiecznego przetwarzania żywności, zasady BHP oraz receptury. Będą mogli prześledzić cały proces powstawania wyrobu od fazy przygotowania surowca do powstania pełnowartościowego produktu. Warsztaty odbędą się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo).

Grupę docelową operacji stanowić będą uczniowie i nauczyciele z rolniczych szkół zawodowych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. W warsztatach praktycznych w przetwórni w każdym etapie weźmie udział 88 osób po 22 z każdego województwa.

Szkolenia odbędą się w formie warsztatów jako najbardziej adekwatnej formy przekazania wiedzy praktycznej. Dzięki temu uczestnicy obok zdobycia wiedzy teoretycznej, posiądą wiedzę praktyczną aktywnie uczestnicząc w różnych czynnościach procesu przetwórstwa. Powstanie również film instruktażowy, który posłuży jako materiał edukacyjny oraz promocyjny.

Przewidywane efekty. Dzięki materiałom informacyjnym i publikacjom zamieszczonym w internecie będzie możliwość upowszechnienia i promocji operacji oraz przedstawienia przetwórstwa jako alternatywnego działania dla rolników celem dywersyfikacji dochodów. Można przypuszczać, że uczniowie szkół rolniczych poprzez otrzymaną praktyczną wiedzę, podejmą próby jej wdrażania na swoim terenie, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. W konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Za treść merytoryczną informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Krzysztof Kuteszko

 

Skip to content