Uwaga Rolnicy!

lip 9, 2020 | Aktualności

Przypominamy beneficjentom programów rolno- środowiskowo- klimatycznych( pakiety 4 i 5 z wyłączeniem wariantu 4.7) ,że zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR
1. Dokumenty składane w trakcie postępowania do dnia 10 lipca 2020 r.:
– informację zawierającą wymogi określone przez eksperta przyrodniczego w zakresie Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000m lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 – dokument P-1/394,
– informację zawierającą wymogi określone przez doradcę rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 4.7 Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków OSO – dokument P-2/394,
– oświadczenie eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego – 03/394,
– powiadomienie eksperta przyrodniczego o sprzeczności wymogów działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 z analogicznymi działaniami fakultatywnymi PZO/PO- dokument zewnętrzny.
2. Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 15 lipca 2020r.:
– kopia poszczególnych stron planu działalności rolnośrodowiskowej – dokument zewnętrzny.
3. Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 30 września 2020r.:
– kopia pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej – dokument zewnętrzny.
4. Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 2 listopada 2020r.:
– świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru (dokument zewnętrzny), lub informacja o wynikach badania (dokument zewnętrzny), lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej – dokument 0-5/394,
– kopia dokumentu zawierającego wyniki analizy gleby (dokument zewnętrzny) oraz oświadczenie, w którym są wskazane działki rolne, których dotyczą wyniki analizy gleby-0-4/394.

Źródło: /www.gov.pl/web/rolnictwo

 

Krzysztof Mauryc

Odsłony : 433
Skip to content