Warsztaty „Hodowla pszczół- zakładanie i prowadzenie pasieki”

cze 8, 2020 | Aktualności

 

 

 

 

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane założeniem pasieki do udziału w warsztatach „Hodowla pszczół- zakładanie i prowadzenie pasieki”. Celem operacji jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w gospodarstwie pasiecznym, które docelowo mogą być wdrażane w naszym regionie.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jako alternatywna produkcja zwierzęca może wpłynąć na zwiększanie rentowności gospodarstw i wzrost konkurencyjności w rolnictwie. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania teoretycznych informacji z pszczelarstwa, które w dalszej części warsztatów przełożą na praktykę, wykonując m.in. prace pasieczne, tworzyć odkłady pszczele i znakować matki.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych rozpoczęciem założenia i prowadzenia pasieki. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny złożyć wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 10.06.2020 r. do godz. 13.30 (decyduje data wpływu).

  • mailem (skanem) na adres tkruszewski@odr-szepietowo.pl
  • faxem na nr tel. 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rozpoczęcie warsztatów 13-14 czerwca 2020 r. (część teoretyczna i praktyczna). Następne spotkania odbędą się 20-21, 27-28 czerwca 2020 r., 04 lipca 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Tadeusz Kruszewski, tel. 86 275 89 16, 604 149 536 e-mail: tkruszewski@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszeniowa 

Program

Tadeusz Kruszewski

 

Odsłony : 387
Skip to content