Preferencyjne kredyty obrotowe dla rolników

cze 2, 2020 | Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy w sprawie instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych. W związku z tym banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze, w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii.
Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Dopłata do ich oprocentowania wyniesie 2 %. Dopłaty do oprocentowania i gwarancje spłaty kredytów obrotowych będą finansowane z Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Powyższa dopłata będzie stosowana przez 12 miesięcy od podpisania umowy kredytowej. W kolejnych okresach kredytowania pełne oprocentowanie opłaca kredytobiorca.
Maksymalne okresy gwarancji kredytowej to:
– dla kredytu odnawialnego – 39 miesięcy
– dla kredytu nieodnawialnego – 51 miesięcy
Kredyty takie będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo

Grażyna Orzepowska
PZDR Siemiatycze

Odsłony : 243
Skip to content