Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska”! Zapraszamy KGW do wzięcia udziału!

maj 29, 2020 | Aktualności

Szanowne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich!
Pragniemy Was serdecznie zaprosić do współtworzenia inicjatywy promującej przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska”. Inicjatywę tę koordynuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zależy nam na tym, aby w polskim krajobrazie wiejskim na nowo powszechnie pojawiły polskie białe gęsi, a gospodarstwa rolne mogły z tego tytułu czerpać dodatkowe dochody.
Gęsina to smaczne i bardzo zdrowe mięso, a tradycyjne przepisy na jej przyrządzanie są Paniom z pewnością znane. Warto kultywować te dobre zwyczaje i je upowszechniać. Koła Gospodyń Wiejskich mogą być w tym liderem! Na tej drodze chcemy Was wspierać i zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Inicjatywie.
Inicjatywa jest nieodpłatna, a udział w niej pozwoli Waszemu Kołu na:
• zapoznanie się z zasadami i korzyściami związanymi z przyzagrodowym chowem gęsi;
• uzyskanie wsparcia szkoleniowego w zakresie chowu przyzagrodowego gęsi, przetwarzania gęsiny i przygotowywania potraw oraz produktów gęsich;
• dostęp do standardu chowu gęsi i zasad ich żywienia;
• uzyskanie wsparcia w zakresie sprzedaży i zbytu gęsi i produktów gęsich.
Aby wyrazić zainteresowanie uczestnictwem w Inicjatywie „Tradycyjna Gęsina Wiejska” należy pobrać, wypełnić, podpisać i wysłać do Nas list intencyjny, którego wzór można pobrać poniżej:

Wzór listu intencyjnego (PDF)

Podpisany list intencyjny prosimy przesłać do nas najpóźniej do 7-go czerwca br. pocztą tradycyjną lub skan na adres e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl
Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane przystąpieniem do Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska” prosimy również o wypełnienie ankiety online, która pomoże nam lepiej zaprojektować nasze działania i przygotować potrzebne wsparcie.

Do wypełnienia ankiety potrzebne będą informacje:
– dane adresowe Koła Gospodyń Wiejskich, w tym do osoby kontaktowej w sprawie chowu gęsi
– czy w regionie, w którym działa Wasze Koło istniały tradycje chowu gęsi?
– ile gospodarstw we wsi prowadzi już chów przyzagrodowy gęsi (do 300 sztuk) i jak liczne są stadka?
– ile gospodarstw rolnych, których właścicielkami są członkiniami KGW może być zainteresowanych przyzagrodowym chowem gęsi i jak licznymi stadkami?
– czy gospodarstwa i Koło będą zainteresowane sprzedażą żywych gęsi, czy też przetworzonych produktów z gęsiny?
– do ankiety można też wpisać aktualną ofertę produktów Koła Gospodyń Wiejskich oraz swoje propozycje i uwagi.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 508 925 725
Tel. 511 134 544
e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl

źródło: strona internetowa
https://nikidw.edu.pl/2020/05/25/zaproszenie-do-inicjatywy-tradycyjna-gesina-wiejska/
Narodowy Instytut
Kultury i Dziedzictwa Wsi

Odsłony : 297
Skip to content