Aminokwasy w nawożeniu jako alternatywa łagodząca stres roślin wynikający z braku wody

maj 19, 2020 | Aktualności

Ścieżkę w tej dziedzinie przetarli już ogrodnicy, korzystający z tej formy nawożenia od kilku lat. Opinie w o ich używaniu i znaczeniu w rozwoju roślin są pozytywne. W uprawach rolniczych niestety nawozy konwencjonalne ciągle zajmują pierwsze miejsce. Powtarzająca się susza zmusza rolników do szukania rozwiązań, które pomogą łagodzić skutki niedobory wody w glebie którego następstwem jest obniżenie plonu.
Działanie tych nawozów możemy porównać do dostarczenia roślinom dużej dawki energii, która może być łatwo wykorzystana przeciw stresom lub do pobudzenia wzrostu. Ponadto poprzez zwiększenie powierzchni liści, zawartości chlorofilu oraz intensywności fotosyntezy mamy możliwość uzyskania wyższych i lepszych jakościowo plonów. Aminokwasy dzięki pełnej kompatybilności z metabolizmem nawożonych roślin zapewniają szybki i łatwy transport składników pokarmowych wewnątrz roślin do miejsc, w których jest największy deficyt danego składnika pokarmowego. Aminokwasy tez wpływają na płodność pyłku co ułatwia i sprzyja prawidłowemu zapyleniu.
Aminokwasy to organiczne związki chemiczne, będące podstawowymi jednostkami budulcowymi białek, które w roślinie pełnią funkcje: budulcową, metaboliczną i transportową. Związki te są prekursorami syntezy szeregu fitohormonów, w tym regulatorów wzrostu. Podanie ich stwarza roślinom warunki do wytwarzania zwiększonej ilości hormonów wzrostu, co skutkuje szybszym przyrostem masy zarówno pędu, jak i korzeni oraz otwierania się pąków liściowych.
Podnoszą one również efektywność tradycyjnego nawożenia mineralnego poprzez znaczne zwiększenie ilości korzeni włośnikowych oraz głębokości systemu korzeniowego. Wpływają też na poprawę gospodarki wodnej roślin, ponieważ wytwarzają one głębszy system korzeniowy, a jednocześnie przyspieszają pracę aparatów szparkowych. W efekcie rośliny mają szybszą i efektywniejszą wymianę gazową, ale też mniej tracą wody. Rośliny potraktowane jesienią aminokwasami znacząco lepiej zimują, a opryskane wiosną lepiej znoszą przymrozki.

Tomasz Jamiołkowski

Odsłony : 290
Skip to content